Dạy học theo góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học và những kết quả thu được

Bài viết đề xuất những ý kiến cho việc biên soạn SGK Lịch sử sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Xây dựng chuẩn, hệ mục tiêu chung của môn học (theo năng lực cần đạt của học sinh)là thực sự cần thiết và cần được thống nhất trước khi ban hành chương trình, SGK. Cấu trúc nội dung cũng như hình thức của SGK cần được viết theo hướng dạy học khám phá, sáng tạo, phát huy khả năng tự học tích cực của HS. Một số điều kiện triển khai việc thực thi chương trình, SGK mới cũng được đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay.

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1057661&sp=T&sp=1&suite=def

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s